psychologia

Testuje Kruka - jak przeprowadzić i odszyfrować?

Anonim

Rozwój intelektualny dzieci jest ważnym składnikiem ich adaptacji w społeczeństwie, rozwoju procesów umysłowych, komunikacji międzyludzkiej i rozwoju dziecka jako jednostki. Istnieje znaczna liczba metod sprawdzających poziom rozwoju myślenia i zdolności intelektualnych. Jedną z tych technik są testy Raven. Znali się dzięki swojej zdolności adaptacji do percepcji dzieci i łatwości interpretacji.

Opis testu Raveny

Ta technika nazywana jest również „progresywnymi macierzami kruków”, w których zadania są konstruowane zgodnie z zasadą wzrastającej złożoności. Matryce te są dobrze odszyfrowane przez dzieci, które szybciej i dokładniej rozumieją logikę swojego rozwiązania. Dzieci otrzymują obiekty graficzne, które mają pewną ilość atrybutów wymaganych do dekodowania.

Testy Ravena są uporządkowane w pięciu seriach. Każdy z nich zawiera 12 zadań, z których każdy jest bardziej skomplikowany niż poprzedni. Ta technika ma limit czasu, czyli 20 minut na rozwiązanie problemów, ale możliwe jest zaliczenie testu bez uwzględnienia czasu. W takim przypadku wynik jest interpretowany za pomocą specjalnej tabeli.

Dla specjalisty prowadzącego badanie musisz upewnić się, że dzieci rozumieją, co powinny robić. Zanim przeprowadzisz testy Ravena, musisz przestudiować instrukcje i zasady postępowania, a następnie porównać wyniki z ogólnie przyjętymi standardami. Kolorowa wersja techniki jest przeprowadzana dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Pięć serii testów

Raven's Children's Test ma 5 poziomów trudności, które są oznaczone literami łacińskimi.

Seria A: tutaj dziecko musi określić związek w strukturze zadania. Konieczne jest dodanie brakującej części obrazu.

Seria B: konieczne jest znalezienie analogii między sparowanymi liczbami. W tym celu dziecko określa zasadę, na której te zdjęcia są dystrybuowane.

Seria C: występuje komplikacja liczb, w których dziecko musi wskazać swoje zmiany i odebrać brakujący fragment.

Seria D: tutaj zadania komplikuje fakt, że liczby się przegrupowują. Może wystąpić zarówno poziomo, jak i pionowo. Dziecko musi je zidentyfikować.

Seria E: główny rysunek tutaj jest podzielony na pewne elementy. Podmiot musi określić niezbędne kształty, aby ukończyć obraz. Tutaj badacz sprawdza rozwój właściwości myślenia - analizę i syntezę.

Instrukcje do testu

Badacz powinien zwrócić uwagę dzieci na fakt, że zanim zespół rozpocznie test, nie powinien zaglądać do zadań. Jak tylko czas realizacji dobiegnie końca, wszystko musi zostać ukończone wyłącznie na polecenie. Przeprowadzanie testów Raven, specjalista odszyfrowuje mały cel w instrukcji. W tym celu zwraca uwagę dzieci na powagę badania, zachęcając je do wykonywania zadań w dobrej wierze, celowo i dokładnie. Można zauważyć, że technika ta ma na celu wyjaśnienie logiki myślenia dzieci.

Wyniki dekodowania

Ten test można interpretować z kilku pozycji:

  • ocena liczby poprawnie rozwiązanych zadań (10-punktowa skala);
  • uwzględnienie trudności i dokładności wyników (19-punktowa skala);
  • pięciopunktowa skala ze znakami „+” i „-”;
  • Dobre spojrzenie na wyniki testu: decyzja jest szybka, ale przy błędnych odpowiedziach dziecko zostaje sklasyfikowane jako „speed-boarder”, ale powolne, ale precyzyjne wdrożenie mówi o dziecku jako „dokładnym” lub „powolnym”.

IQ według testu Raveny szacuje się na 5 poziomach rozwoju:

  1. Szczególnie wysokie - wyniki ponad 95%.
  2. Powyżej średniej - szacuje się w przedziale od 75 do 94%.
  3. Średni - wynik 25-74%.
  4. Poniżej średniej - przy wykonywaniu zadania ocena wynosi 5-24%.
  5. Wada inteligencji - uzyskiwanie wyników poniżej 5%.